Вiдэакаментарый

Знакі прыпынку пры збегу падпарадкавальнага і злучальнага злучнікаў у складаных сказах з рознымі відамі сувязі