Уводны тэст «Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай»

Выберыце адзін або некалькі правільных адказаў з прапанаваных.