Уводны тэст «Кропка з коскай у складаназлучаных сказах»

Выберыце правільныя варыянты адказаў з прапанаваных.