Уводны тэст «Коска і кропка з коскай у складаных бяззлучнікавх сказах»

Выберыце адзін або некалькі правільных з прапанаваных.