Кантрольны тэст «Складаназлучаныя сказы»

Выберыце правільны(ыя) варыянт(ы) адказу.