Складаназалежныя сказы

Паняцце пра складаназалежныя сказы
Сродкі сувязі даданых частак з галоўнымі
Тыпы даданых частак у складаназалежных сказах
Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах
Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі
Падагульняючы тэст па тэме Складаназалежныя сказы
Кантрольны тэст па тэме Складаназалежныя сказы
Вiдэакаментарыi