Працяжнік у складаназлучаных сказах (каментарый 7)

п/п

Сказы

Схемы і каментарыі

1. 1Настане ночі 2ўсюды ціха.

 

 

1[   ] –і 2[   ]. Паміж часткамі складаназлучанага сказа ставіцца працяжнік, таму што ў 2-й частцы  падкрэсліваецца вынік у адносінах да 1-й.
2. 1Выязджаем на пагорак і 2перад намі шырокая раўніна.

 

1[   ] –і 2[   ]. Паміж часткамі складаназлучанага сказа ставіцца працяжнік, таму што ў сказе перадаецца хуткая змена падзей.
3. 1Званокі 2ўсе ў школе ажыло, загуло, як у раістым вуллі.

 

1[   ] –і 2[   ]. Паміж часткамі складаназлучанага сказа ставіцца працяжнік, таму што ў 2-й частцы  падкрэсліваецца вынік у адносінах да 1-й.
4. 1На дварэ ўжо сцямнела, і 2праз замерзлыя шыбы ў хату глядзеў зімовы месяц. 1[  ], і 2[    ]. Паміж часткамі складаназлучанага сказа ставіцца коска, таму што часткі аб’яднаны пры дапамозе адзіночнага спалучальнага злучніка і.
5. 1Паабапал жвірыстай дарогі калышацца леташні быльнёг, і 2веснавая шырыня вее над неабдымным полем. 1[  ], і 2[    ]. Паміж часткамі складаназлучанага сказа ставіцца коска, таму што часткі аб’яднаны пры дапамозе адзіночнага спалучальнага злучніка і.