Падагульняючы тэст “Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах”

Выберыце адзін або некалькі варыянтаў з прапанаваных.