Падагульняючы тэст «Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі»

Выберыце адзін або некалькі правільных варыянтаў з прапанаваных.