Падагульняючы тэст «Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай»

Выберыце адзін або некалькі варыянтаў з прапанаваных.