Падагульняючы тэст «Тыпы даданых частак у складаназалежных сказах»

Выберыце адзін або некалькі варыянтаў з прапанаваных.