Падагульняючы тэст «Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі» (агульнае паняцце)

Выберыце адзін або некалькі правільных варыянтаў з прапанаваных.