Падагульняючы тэст «Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі»

Выберыце адзін або некалькі варыянтаў з прапанаваных.