Падагульняючы тэст «Працяжнік у складаназлучаных сказах»

Выберыце адзін або некалькі правільных варыянтаў з прапанаваных.