Падагульняючы тэст «Паняцце пра складаназалежныя сказы»

Выбраць адзін або некалькі варыянтаў з прапанаваных.