Падагульняючы тэст «Паняцце пра складаныя сказы»

Выберыце некалькі варыянтаў адказаў з прапанаваных.