Падагульняючы тэст «Кропка з коскай у складаназлучаных сказах»

Выберыце адзін або некалькі правільных адказаў з прапанаваных.