Падагульняючы тэст «Коска і кропка з коскай у складаных бяззлучнікавых сказах»

Выберыце адзін або некалькі варыянтаў з прапанаваных.