Кантрольны тэст «Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі»

Выберыце адзін або некалькі правільных варыянтаў з прапанаваных.